माई नगरपालिकाको बर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु ।

  0

  विमल दहाल, इलाम
  इलाम जिल्लाको माई नगरपालिका जिल्लाको कान्छो नगरपालिका हो । इलाम जिल्लाको दक्षिणमा अबस्थित माई नगरपालिका २४६.११ वर्ग कि।मि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । माई नगरपालिकामा हाल १० वटा वडा रहेका छन । भौगोलिक हिसाबले माई नगरपालिका २६ डिग्री ४५ मिनेट उत्तरी अक्षांस र ८७ डिग्री ५२ मिनेट पुर्र्बी देशान्तरमा अवस्थित छ । माई नगरपालिका क्षेत्रफलको आधारमा ईलाम जिल्लाको दोश्रो ठुलो स्थानीय तह र नगरपालिका हो भने जनसंख्याको हिसाबले सबै भन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपालिका हो ।
  यो नगरपालिका चुरे क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ । माई नगरपालिका वडा नं २ शितलीलाई नगरपालिकाको केन्द्रको रुपमा तोकिएको छ । बहुजातीय , बहुधार्मिक , बहुसांस्कृतिक , बहुभाषिक जनताहरुको बसोबास रहेको भएतापनि विविधतामा एकता माई नगरपालिकाको गहनाको रुपमा रहेको छ । माई नगरपालिकाको बर्तमान अबस्था, विषयगत शाखाको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेटिएको प्रतिबेदलाई समाबेश गरी यो जानकारी प्रतिबेदन तयार गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश अधिकारीका अनुसार माईमा निम्नानुसारको अवस्था रहेको छ ।
  प्रशासन शाखा
  जनशक्तीः कार्यरत जम्मा कर्मचारीः १३५, स्थायीः ३६, करारः ७०,ज्यालादारीः २, परामर्शः ५, इलेक्ट्रिकल,सरसफाई, सुखानी चौकीदार, मेकानीकल, कानुन सहितको जनशक्ति रहेको छ । निर्माण भएका कानूनहरु यस प्रकार छन । ऐन–२५, नियमावली–६, कार्यविधी–२८, कार्यादेश÷मापदण्ड–१ गरी जम्मा ६० वटा रहेका छन । संघसस्था तथा सहकारीहरु तर्फ यस प्रकार रहेका छन । यस नगरपालिकामा साविक डिभिजन सहकारीबाट हस्तान्तरण भएका ३१ र यस पालिकामानै दर्ता भएका ६ गरी जम्मा सहकारी संघ संस्थाहरु ३७ वटा छन् । यद्यपी सहकारीहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका कार्यहरु तोकिए बमोजिम हुन सकेका छैनन् । धार्मिक तथा पर्यटन विकासतर्फ यस प्रकार रहेको छन । माई नगरपालिका वडा नं २ मा पर्यापर्यटन सिटी परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । निजी लगानीमा यस नगरपालिकाको सहमती लिई वडा नं २ को चेप्टीमा हेप्पी ड्रिम्स पार्क प्राइभेट क्षेत्रबाट लगानी गरी निर्माण गरिएको ठुलो महत्वकांक्षी पार्क हो । करिब २०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बनेको यस पार्क पर्यटक आकर्षणको मुख्य केन्द्रको रुपमा रहेको छ । यस नगरपालिकामा शिव पाञ्चायन, शिवपोखरी, शिव दुर्गा धाम लगायतका करिब ७० मठ, मन्दिर, चर्च र गुम्बा रहेका छन् ।
  योजना तथा पुर्वाधार शाखा
  त्यस्तै योजना तथा पुर्वाधार शाखातर्फ आ.व.२०७८÷७९मा संचालित कुल योजनाहरु यस प्रकार रहेका छन । नगरबाट संचालीत कुल योजना संख्याः ७५५ (तालिम गोष्ठी बाहेक), संझौता भएका योजना संख्याः ६०७, संझौता हुन बाकी योजनाहरुः ४३, सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुः ४२६, सम्पन्न हुन बाकी योजनाहरुः २२४, संघबाट संचालित योजनाहरुः १८, प्रदेश अन्तर्गतका योजनाहरुः १९ वटा रहेका छन । आर्थिक प्रशासन शाखा तर्फको बिवरण यस प्रकार रहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ को नगरको कुल बजेटः ६५,७२,७१,०२८।–, चालु तर्फको कुल रकमः ३४,५७,५८,६०४।–, खर्च भइसकेकोः २०,८८,२३,९१५।८८, पुँजिगत तर्फको कुल रकमः ३१,१५,१२,४२४।–, खर्च भईसकेकोः १३,३१,३९,००१।–, राजश्व बाँडफाँडः ९,८५,७०,००० ।–,शसर्त अनुदानः २६,७५,००,०००।–, सामानीकरणः १३,०२,९४,०००।–, समपुरक अनुदानः २,१२,००,०००।–, विशेष अनुदानः १,०४,००,०००।–, अल्याः ८,९३,०७,०२८।–, आन्तरीक आयः ४००००००० ।– मध्ये १,५०,००,०००।– भएको, कोष ः  मर्मत कोष, बिपद् ब्यब्स्थापन कोष, समपुरक कोष, जिन्सी शाखा, भवन संरचनाहरुः निर्माण सम्मपन्न नगरपालिकाको भवनहरुः ३ वटा, निर्माणहुन बाकी वडा कार्यालयका भवनहरुः ९, निर्माण सम्पन्न भवनः वडा नं २ को कार्यालय भवन, हल्का सवारी साधनहरुः ३, २ पांग्रे सवारी साधनहरुः २९,नगरको कुल जग्गा (क्षेत्रफल) – २८–७–२–३ रोपनी रहेको छ ।
  शिक्षा शाखा
    सामुदायिक विद्यालयतर्फः माध्यमिक विद्यालय सङ्ख्या – १०, आधारभुत तह (१–८)–  ५, आधारभुत तह (१–५)–  २२, आधारभुत (१–३)– ७ गरी जम्माः ४४ वटा रहेका छन भने निजि विद्यालयतर्फः माध्यमिक विद्यालय सङ्ख्या–४,आधारभुत तह (१–८)–१, आधारभुत तह (अन्य)–९ गरी जम्माः १४ वटा रहेको छ । विद्यार्थी संख्या कम भई विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन भएका ५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु मर्ज गरी शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्राथमिक तहको १० वटा दरबन्दी प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारको ससर्त अनुदानबाट ६ कोठे भवन २ वटा र २ कोठे एउटा भवन निर्माणधीन रहेका छन् । कक्षा ५ र ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन भएको छ । माध्यमिक तह सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडान भएको र आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडानको प्रक्रियामा रहेको छ । हरेक वर्ष नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ् शील्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ । बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय सहायक तथा सहयोगी कर्मचारीहरुलाई  नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु १५०००÷– पु¥याउँदा थप गर्नुपर्ने रकम स्थानीय तहले थप गरेको छ । गरुवा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अध्ययन गर्न क्याम्पसलाई एकमुष्ट  अनुदान दिइएको छ । शिक्षामा सबैको पँहुचका लागि ८ वटा बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको छ । तीन वटा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयहरुका लागि विद्यालय सहायक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ । दुई वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय लिम्बू भाषा अध्यापन गर्न शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई नगरपालिकाबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । 
  स्वास्थ्य शाखा
  स्वास्थ्य शाखा तर्फ १५ सैयाको माई अस्पताल संचालन गरी स्वास्थ्य विमा सुचारु गरिएको छ । नगरपालिकामा ३ वटा स्वास्थ्य चौकी मात्र रहेकोमा सबै वडामा स्वास्थ्य पँहुच पुर्याउन संघीय सरकारको नीति अनुसार थप ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा संचालन गरिएको छ । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बिरामी लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एम्बुलेन्स खरिद गरी संचालनमा ल्याएको छ । माई अस्पताल,  चिसापानी स्वास्थ्य चौकी र महमाई स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको स्थापना गरिएको छ ।माई अस्पतालमा भिडियो एक्सरेको व्यवस्था, टोल–टोलमा घुम्ती गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे व्यवस्था गरिएको छ  । माई अस्पतालमा २४ घण्टा एमर्जेन्सी सेवा संचालनको व्यवस्था गरिएको छ । शिविरहरु– आयुर्वेद शिविर –१ संचालन गरिएको छ । माई आयुर्वेद औषाद्यालयको स्थापना ,आरोग्य केन्द्रको सेवा विस्तार २०७७÷७८ देखि रहेको छ । अक्सिजन शिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर व्यवस्था गरिएको छ । नमूना ग्रामीण आमा सुरक्षा कार्यक्रम माई अस्पतालमा  आ.व २०७७÷७८  स्थापनागरी संचालनमा रहेको छ । बर्थिङ सेन्टरमा प्रशुतिहुने आमालाई थप ५०००।– यातायात खर्चको व्यवस्थापन उपमेयर सुत्केरी पोषण  कार्यक्रम द्वारा सम्मान गरिएको छ । महिला वालवालीका तथा ज्येष्ठनागरिक शाखा एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बार्षिक रुपमा सम्मान गर्ने  गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत सहयोगी सामग्री वितरण, उपचारमा सहयोग र गृह भेटघाट र घुम्ती शिविर संचालन गरिएको । अपांग एवं ज्येष्ठ नागरिकहरुको परिचय–पत्र नियमित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभिन्न प्रकारका रोगी विरामीहरुलाई उपचार एवं यातायातका लागि आर्थिक सहयोग गरिदै आइरहेको । महिला हिंसा, प्रजनन् अधिकार, वाल अधिकार विरुद्ध जनचेतना मुलक कार्यक्रम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु बार्षिक रुपमा संचालन गरिएको । आदिवासी जनजातिहरुको क्षमता विकास एवं कार्यालय संचालनका लागि भवन निर्माण सहयोग लगायतका कार्यक्रम वार्षिक रुपमा गरिएको । युवाहरुको क्षमता विकास अन्तरगत प्रस्तावना लेखन, उद्घोषण, लागूपदार्थ दुर्व्यशन बिरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन, जलचर प्राणी संरक्षण (माछा, भ्यागुता, गोही आदी) बिषादी प्रायोगको न्युनीकरण सम्बन्धी तालीम जस्ता कार्यक्रमहरु बार्षिक रुपमा संचालन गरिएको । विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य वीमामा ५०%, ख, ग, र घ वर्गका अपांगता भएकाहरुका लागि रु ३०००।– स्वास्थ्य विमाको लागि अनुदान सहयोगको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
  सुचना प्रविधि शाखा
  सुचना प्रविधि तर्फ सुरुवाती अवस्थामा वाईफाइ जडान गरी हाल १० वटै वडामा फाइबर मार्फत इन्टरनेट संचालनमा ल्याई सम्पूर्ण कार्य बिद्युतीय माध्यमबाट संचालन भइरहेको छ । नगरपालिका कार्यालयमा सूचना प्रवाहको माध्यम अनलाइन मोबाइल ग्रुप एस एम एस तथा अडियो नोटिस बोर्डको स्थापना वेब साइट तथा मोबाएल एपको फेसबुक पेज, ट्वीटर तथा युट्युब च्यानलको  प्रयोग गरिएको छ । सबै वडाक, नपा कार्यालयमा समेत इमेल निर्माण गरी सूचना÷परिपत्र (आन्तरिक÷बाह्य) सबै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरिएको  छ । नपा कार्यालयमा डिजिटल डिस्प्ले(सूचना बोर्ड र नागरिक वडापत्र) जडान गरिएको छ । नगर भिडियो वस्तुस्थिति निर्माणको क्रममा रहेको । नगरपालिका कार्यालय र सबै वडा कार्यालयमा आनलाइन मार्फत राजश्व संकलन तथा व्यवसाय घटना दर्ता गर्ने प्रणाली संचालनमा रहेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालय, नपा कार्यालय, माई अस्पताल लगायत स्थानमा विधुतीय हाजिरीको प्रयोग गरी अनलाइन हाजिरी व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । लेखासम्बन्धी कार्यको लागि सूत्र अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । ठेक्कापट्टाको काम इबिडिङ्ग मार्फत हुने गरेको छ । कार्यालयको सुरक्षाको लागि सिसिटिभि जडान गरिएको छ । नपा कार्यालयमा मेनेजेबल स्विच÷राउटर सहितको इन्टरनल नेटवर्कको स्थापना गरिएको छ । विभिन्न विद्यालयमा स्मार्ट इन्टरएक्टिभबोर्ड मार्फत पठनपाठनको थालनी भएको छ ।
  सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा
  न.पा. मा कार्यलयत २ जना एमआईएस अपरेटर र एकजना फिल्ड सहायक गरी जम्मा ३ जना कर्मचारीद्वारा सेवा संचालन भैरहेको छ । साविकका ३ वटै गाविसका वि.स. २०४० साल देखिका पूराना घटना दर्ताका अभिलेखलाई पुर्ण रुपमा विद्युतिय अभिलेखीकरण (डिजिटलाईड) भैसकेको छ । पञ्जिकरण अन्तर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी १० वटै वडामा पूर्णरुपमा विद्युतीय घटना दर्ता लागु गरिसकिएको छ । १० वटै वडाका सामाजिक सुरक्षा लभग्राहीहरुलाई बैंकिङ् माध्यम मार्फत सेवाग्राहीको खातामा सोझै रकम भुक्तानी गर्ने विद्युतीय सिस्टमलाई १००% लागूगरी संचालनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरीक ७० बर्ष माथीका १३९५ जना, ज्येष्ठ नागरिक दलित १८९ जना, ज्येष्ठ नागरिक एकल महीला ३१३ जना, विधवा २९८ जना, पुर्ण अपांग (रातो कार्ड) ६५ जना, अति असक्त अपांग (निलो कार्ड) २६४ जना, दलित बालवालीका १८९ जना र लोपोन्मुख जाती ७ जना गरी हाल नगरभरीबाट २७११ जनाले सेवा लिइरहेका छन् । घटनादर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत नागरिकको घरघरमा पँहुच विस्तारको निम्ति घटना दर्ता शिविर संचालन, पोष्टर पम्पेलट वितरण, माईकिङ् तथा ँः मा विज्ञापन प्रसाण गर्ने कार्यलाई जारी गरिएको । १० वटै वडाका कर्मचारी तथा नगरपालिकामा कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्राविधिक तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली संचालन,नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम बर्षमा न्यूनतम एउटा संचालन गरिदै आएको छ ।
  उद्यम विकास कार्यक्रम
  सबै वडाका ८ जनालाई उद्यम विका; तालिमा सहभागी गराइएको छ । माई नगरपालिकाका मेड्पा सहभागीहस्लाई ४ वटा केन्द्र वनाई उद्यमशिलता विकास तालिम संचालन गरिएको छ । सिलाइ कटाई, वाख्रा पालन, तरकारी खेती,  वाख्रा पालन, हाउस वाईरीङ्ग, ब्र्र्यूटीपार्लर तालिम जस्ता तालीम गरिएको, समुह गठन गरिएको छ । व्यवसाय संचालन गर्न लगानी जुटाउनका लागि लघुवित्त पहुच कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । वजार व्यवस्थापन व्यवसाय संचालन गर्नका लागि थप हौसला दिन वाख्रा, बंगुर पालन व्यवसाय लाई व्यवसायिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइएको छ ।
  भूमिहीन सुकुम्बासी दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी कार्यक्रम
  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र नगरपालिकाबीच मितिः– २०७७ मंसिर २२ गते सम्झौता भई मितिः– २०७७ पौष ११ गते लगत संकलन इकाईको स्थापना भइसकेको । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन  ७४६६ वटा भइसकेको छ । कम्प्युटर प्रविष्टि ५००० भन्दा धेरै भइरहेको । प्रत्येक वडामा नियन्त्रण विन्दु रेकी स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ । जनशक्ति तर्फ कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति – अधिकृत स्तर छैठौँ  १ जना । कम्युटर अपरेटर–सहायक पाचौँ  १ जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर – सहायक चौँथो १ जना, सर्वेक्षक – सहायक पाचौँ  १ जना, अमिन–सहायक चौँथो ८ जना रहेको छ ।
  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
  नेपाल सरकारले वेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगार सिर्जना गरी रोजगारका लागि कार्य गर्न प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आ.व. २०७६÷०७७ बाट संचालन गरेकोमा यस नगरपालिकाले ५९८ जनालाई ३९ योजनाहरुमा ३८६७७ दिन रोजगार उपलब्ध गराइएको छ । चालु आ.व. २०७८÷०७९ मा संचालित कार्यक्रम अन्तर्गतः संझौता भएकाः २० वटा, फरफारक भएकाः १५ वटा, बाँकीः ५ वटा ।
  कृषि तथा पशुपंछी विकास शाखा
  विभिन्न रोग विरुद्धको उपचार सेवा दैनिक संचालनन भएका छन । एउच खोरेत, रेविज खोप नियमित संचालन भइरहेको छ ।, गाईभैंसीको र गोवर परीक्षण नियमित गरिएको छ । बाख्रा, बंगुर मासु मिसन कार्यक्रम संचालन भएको छ । छुर्पि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन रहेको छ । यान्त्रिकरण एंव प्रविधि हस्तान्तरण । निःशुल्क कुकुर बन्ध्याकरण शिविर संचालन । नश्ल सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन, प्राविधिक लाई तालिम तथा उपकरण हस्तान्तरण । नीजि क्षेत्रका प्राविधिक लाई कृतिम गर्भाधान सम्बन्धी तालिम र उपकरण हस्तान्तरण र घाँसको बीउ बेर्ना सेट्स वितरण । गोठ, खोर सुधार कार्यक्रम संचालन । गरिव कृषकलाई कुखुराका चल्ला बंगुरको पाठा र माछाको भुरा वितरण गरिएको । सक्रिय कृषि तथा पशु समूह सहकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम संचालन रहेको छ । पशु विमा तालिम अभिमुखीकरण तालिम संचालन । कृषि बालीमा रोग तथा कीराको नियन्त्रणको लागि नियमित निशुल्क बिषादी वितरण । माटो परिक्षण गरी उपयुक्त नगदेबाली कार्यक्रम रहेको । च्याउ तरकारी खेती तथा मौरी पालन सम्बन्धी तालिम । सघनबाली विकास कार्यक्रम अन्तरगत बिउ बिजन आत्मनिर्भर (धान,मकै,गहुँ) वितरण । तरकारी र सुपारी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ । युवा लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम । ब्यवसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम । प्लास्टिक टनेल, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण कार्यक्रम । चिया तथा कफी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र महिला मुखी व्यवासायिक कृषि उद्योग स्थापना भएको छ ।
  नापी शाखा
  नगरपालिका भित्र बन्दै गरेका र बन्न तयारीमा रहेका वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीहरुको जग्गा नापाजाँच गरिएको छ । न्यायिक समितिमा परेका १२ वटा निवेदनहरुको छिनोफानोमा आधारित रही उक्त जग्गाहरु नापजाँच गरिएको । माई नगरपालिकामा ४ किल्ला प्रमाणित प्रयोजन तथा सिमाना एकिन सम्बन्धी नगरमा परेका ३५ वटा निवेदनहरुको जग्गा नापजाँच गरीएको छ । नगर भित्र बन्दै गरेका नँया सडकहरुको  विवाद आएकाहरुमा ऐलेनी र नम्बरी जग्गामा पर्ने भए त्यसको एकिन गरिएको । माई नगरपालिकामा भूमिहीन अव्यवस्थित आयोग गठन भएदेखि उक्त आयोगमा गई कामकाजमा सहयोग तथा समन्वय गर्ने गरेको । इलाम जिल्ला वन कार्यालयले पठाएको ४ वटा निवेदन अनुरुप जग्गा नामजाँच गरी एकिन गरिएको छ ।
  न्यायीक समितिको सचिवालय
  हाल सम्मको   जम्मा विवाद–४८५, फर्छ्यौट हुन बाकी–३, माई नगरपालिकाका अगुवा र सरोकारवाला हरुलाई ८ दिने मेलमिलाप सम्वन्धी तालिम दिई  ३१ जनालाई मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत गरिएको छ । सबै वडाहरुमा र नगर स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरिएको । वडाहरुको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप सम्वन्धी अन्तर्कृया मार्फत जनचेतना मूलक कार्यक्रम र मेलमीलाप सम्वन्धी विभिन्न स्थानमा सूचना पार्टी राखिएको छ ।
  नागरिक आवास कार्यक्रम
  पहिलो चरणः जम्मा लाभग्राही संख्या–६४५ (पहिलो किस्ता लिइएकेको), दोस्रो किस्ता लिइसकेको–५८४, दोस्रो किस्ता लिन बाँकी–६१, दोस्रो चरणःजम्मा लाभग्राही संख्या– १००, पहिलो किस्ता लिइ सकेको–४६ जना (५४ लिन बाँकी), दोस्रो किस्ता लिइसकेको–९, दोस्रो किस्ता लिन बाँकी–९१ जना, हाल भुक्तानी हुने रकम रहेको तर कार्यक्रम परिवर्तन भई आगामी बर्षमा संचालन हुँदा गत विगतको बाँकी भुक्तानी गर्न सकिने सम्भावना कम ।
  माई नगरपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु इस प्रकारेका छनः
  बेरुजु  ४७ करोड (३८ करोड र ९ करोड)फर्ष्यौटको योजना बनाएर कार्य गर्ने । आर्थिक सहयोग विषय र रकम निर्दिष्ट गरेर सहयोग गर्नुपर्ने ।, साना योजनाहरु संचालनमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।एक आ.व. मा मात्रै योजना सम्पन्न हुने खालका योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने । आन्तरिक आम्दिनी अनुदानको १०% भन्दा बढी हुने गरी रखजश्व सुधार योजना बनाउनुपर्ने । राजश्व र न्यायीक समितिमा दक्ष र जिम्मेवार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । संचित कोषबाट खर्चगर्ने रकम सभाबाट निर्णय गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने मा कार्यपालिकाको निर्णयबाट गरिने खर्चलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने । विषयगत समितिलाई सक्रिय तथा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने । तोकिएको शुसासन सम्बन्धि कार्य गरिनुपर्ने । बार्षिक समिक्षा÷सार्वजनिक सुनुवाई÷ दिगो विकास लक्ष जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने । योजना तर्जुमा को चरणहरु पुरा गर्नुपर्ने । आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली कम्जोर रहेकोले सुधार गर्नुपर्ने । भुमि आयोगलाई पुर्णता दिन तथा नापि शाखालाई व्यवस्थित बनाउन  जिम्मेवार नापी नेतृत्वको व्यवस्था । उद्यमशिलता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित गतिविधीहरु निश्चित क्षेत्रमा संचालन गर्नुपर्नेमा सबैवाडमा संचालन गरिएकोले कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाइ भएको । पशू हाटबजारको व्यवस्था नभएकोले कृषकहरुले सहज रुपमा बजारको पँहुच नभएको । लक्षित कार्यक्रम दोहोरो । (महीला, दलित ‘‘‘‘‘‘‘.) एम्बुलेन्स संचालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here